FANDOM


Pochodeň
Torch
Údaje
Váha: 1,2 kg
Síla útoku: 4 (vyhořelá jen 2)
Rychlost: 16

Pochodeň (v originále Torch) je předmět ze hry Legend of Grimrock. Pochodeň je vedle kouzla Světlo hlavním zdrojem světla v grimrockých kobkách. Pochodeň bývá připevněna ke stěně pomocí stojanu, osvětlujíc tak své okolí. Lze ji nalézt na všech patrech vyjma dvanáctého patra, na patře třináctém se nachází jen na zemi, nikoliv připevněná na zdi. Pochodeň lze využít jako zbraň. Pokud ji postava nese v ruce, postupně vyhoří. Vyhoření má čtyři fáze: první je rozzářená (bright), druhá je pohasínající (dim), třetí je skomírající (dying) a čtvrtá konečná je vyhořelá (burnt out). Pochodně umístěné na zdi nikdy nevyhoří.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.