FANDOM


Tvorba postavy je v Legend of Grimrock jedna ze dvou možností, jak získat herní družinu. Druhou z nich je nechat si autory předpřipravenou skupinu. Hráč si vytvoří všechny čtyři členy družiny, jejich jména, druh, povolání, atributy, vzhled, dovednosti a rysy.

Druhy Editovat

Hráč má na výběr ze čtyř druhů: člověk, minotaur, ještěran a insektoid. Každý druh má své výhody i nevýhody. Člověk je univerzálně zaměřený druh, minotaur se hodí k povolání bojovníka, ještěran k tulákovi a insektoid ke kouzelníkovi.

Ke každému druhu si lze vybrat vzhled z přednastavených obrázků. U člověka je jich sedm, u ostatních druhů pouze čtyři. Pohlaví postav se ve hře neurčuje, lze si ale zvolit obrázek ženy. U člověka jsou ženské portréty k výběru dva, u ostatních pouze jeden.

Povolání Editovat

Na výběr jsou tři povolání: bojovník, tulák a kouzelník. Hráčova družina je tvořena ze čtyř jedinců rozdělených do dvou řad po dvou. V první řadě, která stojí čelem k nepříteli, je vhodné mít dva bojovníky, kteří jsou určeni na boj zblízka. Bojovník se vyzná v boji s meči, palcáty, sekerami a beze zbraně. Také umí nosit zbroje a je atleticky založen. Pro bojovníka jsou důležité hlavně atributy síly a vitality (velikost poškození a výdrž), sekundárně pak obratnost (šance na zásah). V zadní řadě lze pro plný požitek ze hry nakombinovat tuláka a kouzelníka. Tulák se vyzná v boji s dýkami, střelnými a vrhacími zbraněmi a beze zbraně. Je také schopen rozvíjet své zabijácké a uhýbací schopnosti. Důležitým atributem tuláka je obratnost. Kouzelník se vyzná v magii, speciálně ve čtyřem elementálních kruzích: magii ohně, magii ledu, magii země a magii vzduchu. Také může rozvíjet svou dovednost kouzel a obranu holí. Jeho hlavním atributem je síla vůle.

Atributy Editovat

Atributy jsou ve hře zastoupeny čtyři: síla, obratnost, vitalita a síla vůle. Každý atribut upravuje jiné statistiky. Postava má počáteční atributy nastaveny podle svého druhu, dále mezi ně může libovolně rozmístit dalších 10 bodů, avšak atribut může navýšit maximálně o 6 bodů. Každý atribut se hodí k jinému povolání. Síla pro bojovníky, obratnost pro tuláky a síla vůle pro kouzelníky. Vitalita se hodí pro každého, preferují ji především postavy v první linii.

Dovednosti a rysy Editovat

Každé z povolání má nastavené fixní dovednosti. Je jich šest, každé povolání je má jedinečné. Výjimku tvoří pouze boj beze zbraně, který je společný pro bojovníky a tuláky. Celkem jich je tedy 17. Postava začíná s nulovými hodnotami u každé dovednosti, v návaznosti na druh je může navýšit o předem stanovený počet bodů. Člověk má k dispozici 4 body, ještěran a insektoid 3 a minotaur pouze 1. Výběrem rysu dovedný navýší postava počet rozdělitelných bodů o tři.

Každá postava si může navolit dva rysy. Celkový počet rysů je 15. 13 z nich je přístupno jakémukoliv druhu, dva rysy (lovec lebek pro minotaury a přírodní zbroj pro insektoidy) si mohou zvolit pouze příslušné druhy. Rysy jednorázově zvyšují určitou statistiku (zdraví, energii, atributy, odolnosti) o stanovený počet bodů, který se již nemění. Výjimkou je rys lovec lebek, který přidává za každou lebku v minotaurově inventáři +3 k útočné síle.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.